Kledij v/d Verbroedering

Voor de Blauwhelmen :
Donker kostuum (zwart) – Wit hemd – Blauwe muts – Blauwe das of halsdoek – Zwarte schoenen en kousen – Eretekens (groot model) zijn links te bevestigen.

Voor de anderen :
Donker kostuum (zwart) – Wit hemd – Zwarte schoenen en kousen – Muts en das van de laatste eenheid – Eretekens (groot model) zijn links te bevestigen.

Uitzondering :
Voor de leden van het ANPCV die geen blauwhelm zijn, is het correcte kledij van het ANPCV toegelaten.
Het dragen van de kledij van de Verbroedering is niet toegelaten buiten de voorziene plechtigheden of activiteiten.
Gelieve dit kledij waardig en respectvol te dragen, behang u niet als een kerstboom, vermijdt een overdaad aan pins, badges, kentekens en gadgets van allerlei aard.
U hebt ervoor gekozen de Verbroedering te vertegenwoordigen, gelieve ze te eerbiedigen.
Bedankt op voorhand.


Wij vragen u met aandrang volgende onderrichtingen na te leven

Het voorziene uniform voor de Verbroedering ( zoals hierboven beschreven ) mag slecht gedragen worden tijdens de plechtigheden voorzien door de Verbroedering en alwaar zij zal vertegenwoordigd zijn ( zie lijst der activiteiten ).

Het dragen van dit uniform, tijdens andere plechtigheden of activiteiten niet voorzien door deVerbroedering, is niet toegelaten zonder toelating van de voorzitter of Raad van Bestuur.

Teneinde het officiële uniform van de Verbroedering te mogen dragen tijdens andere plechtigheden of activiteiten dan deze die voorzien zijn, gelieve uw aanvraag te richten aan de voorzitter.

Iedere vereniging heeft zijn eigen uniform, ( das, armband, muts, enz. ) gelieve deze verschillende uniformen niet onderling te vermengen. Draag uw uniform waardig zoals het hoort, wij zijn niet op het carnaval.

Langs de andere kant herinneren wij u eraan dat

De blauwe muts (UN) is geen eenheidsmuts, het dragen ervan is slechts toegelaten de duur van uw opdracht of activiteiten van de Verbroedering.

Alleen de Raad van Bestuur van de Verbroedering geeft toelating tot het dragen ervan tijdens deze activiteiten.

Hierdoor kan geen enkele autoriteit, noch van politieke aard, noch stadsautoriteiten of andere verenigingen, u de toelating geven deze muts te dragen. Gelieve dus dan de muts te dragen van uw laatste eenheid of vereniging waartoe u behoort.

Het is tevens ten strengste verboden onderscheidingen te dragen die u niet verkregen heeft, u graden, titels of hoedanigheden toe te eigenen die u niet toebehoren ( dit is strafbaar bij wet ).

De Raad van Bestuur eigent zich het recht toe van te controleren en de waarachtigheid na te gaan.

Iedereen die deze onderrichtingen schendt zal vatbaar zijn van vervolging vanwege de Rad van Bestuur en zal bestraft worden zoals het hoort.

Wij zijn ter uwer beschikking voor alle nodige inlichtingen indien u twijfelt over het uniform te dragen tijdens plechtigheden, teneinde ieder misverstand te voorkomen.

Zoals het gezegde luidt : « Een verwittigd man is er twee waard ».

 

Bij voorbaat dank voor het respecteren van richtlijnen.

De Raad  van Bestuur