Brief aan de leden

Brief nieuwe leden NL

 

Ik wens u aan enkele fundamentele begrippen te herinneren welke, naar mijn mening de basis zijn van onze verenigingen.
Wij moeten, alle betrokken verbroederingen, op dezelfde golflengte zitten (indien ik mij zo mag uitdrukken), wij moeten gezamenlijk verder gaan en dezelfde objectieven en einddoelen steunen.

Hiermede bedoel ik :
het respect voor onze vaders, onze Oud-strijders, onze militairen verdwenen tijdens operaties, de steun aan onze militairen betrokken in de verscheidene conflicten in het buitenland en op eigen bodem, overbrengen aan de huidige jeugd en de toekomstige generaties, alsook onze rechten en plichten, het respect voor onze instellingen en wetten. Onze Koning, onze vlag en ons land eren. Waken over onze vrijheid en onze democratie en vooral plicht van herinnering overbrengen en uitvoeren teneinde het verleden nooit te vergeten.
Vergeet niet dat heden, in de tijden van onzekerheid die wij doormaken, waar de terroristische dreigingen en allerlei conflicten ons raken, onze spreuk steeds «Eendracht maakt macht» zal blijven.
Bedankt voor uw aandacht.

Met vriendschappelijke groeten
Claude C.