Home

Welkom op onze Website

 

 

 

Onze vereniging, is patriottische en tweetalig, en bestaat sinds 1992. Zij verenigd de op rust gestelde veteranen en de blauwhelmen, zowel actieve als reservisten, oud-militairen die hebben deelgenomen aan verschillende opdrachten in het buitenland, alsook de sympathiserende leden.

Onze vereniging is een VZW (Ondernemingsnummer 472.919.639) officieel en erkend. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Militair Hospitaal Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – B 1120 Brussel.

 Onze doelstellingen zijn:

  • De plicht van herdenking overdragen.
  • De herinnering aan de oud-strijders eren.
  • De herinnering eren aan onze militairen verdwenen tijdens de operaties.
  • De Veteranen doen erkennen als erfgenamen en natuurlijke opvolgers van de oud-strijders en daardoor hun officieel statuut verbeteren met steun van de NFV, van SERVIO en het War Heritage Institute.
  • Deelnemen aan de verschillende plechtigheden en herdenkingen, zowel nationaal vaderlandslievend, als Internationaal en andere.                            
  • Het overdragen van onze waarden, onze rechten en plichten, aan de jongeren.
  • Het eerbiedigen van de wetten van het Belgische volk, de grondwet en de verschillende autoriteiten van ons Land.
  • Het eren en respecteren van onze Koning, onze vlag en ons land.

 

 In feite omvatten de veteranen de toekomst van de vaderlandslievende verenigingen.

 Claude Cornil

Nationaal Voorzitter van de Verbroedering BlauwHelmen en Humanitaire Operaties.

WIJ STEUNEN HEN

Klik hieronderSamen werken aan onze verschillen


All rights reserved by FNCBOH ©Copyright®blmc_2003 – 2017™